İş Başvurusu Aydınlatma Metni | Ufuk Hırdavat İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
×

Firmamız bünyesinde açık bulunan İşçi kadrosuna istihdam yapılabilmesini teminen hazırlanan iş ilanına başvuru yapılabilmesi için talep edilen “İş Başvuru Formu” çerçevesinde elde edilen kişisel veriler;

  • İş başvurusunun yapılması ve işe yerleştirme için gerekli bilgiler ve hak sahipliğinin kontrolü,
  • Ücret belirlenmesinde toplam hane halkı geliri, şirketimiz prensipleriyle, şirket yönetici, çalışanları, iş ve müşteri portföyü ile uyumlu bir sosyal hayat, anlayış ve yaşantı biçimi hakkında fikir sahibi olabilmek amacıyla
  • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
  • Firmanın hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
  • İşçinin kişisel durumuna göre olası iş sözleşmesinin düzenlenmesi (görev, maaş),

amaçlarıyla sınırlı olarak; kanunlarda öngörülen işleme şartına dayalı olarak Ufuk Hırdavat Bilgi İşlem sorumlusu Mehmet ŞEPİR tarafından elden teslim, posta, kargo aracılığıyla manuel yolla veya entegrasyon aracılığıyla otomatik yolla işlenecektir.

Firmamızla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Adaylar, mezkur Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre [email protected] ’e yazılı olarak iletebilir.